Güncelleme Tarihi: 28 Mayıs 2018

Gösterim: 4198

Taşınır Kayıt Kontrol Birimi

*5018 sayılı Kanuna ilişkin taşınır mal yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak satın alınan her türlü taşınıra taşınır işlem fişi düzenleyerek giriş yapar.
*Depodaki taşınırların kullanıma hazır halde bulunması için, depo düzenini sağlar.
*Mevcut taşınırların (yangın,su baskını, rutubet, hırsızlık, haşere v.b.) karşı her türlü güvenlik önlemini alır.
*En az yılda bir kez taşınırların sayımını yaparak sistem ile depo eşitliğini kontrol eder.
*Her türlü taşınır hareketlerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmek üzere hazırlar.