Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2020

Gösterim: 6743

Kültürel Faaliyetler

Dairemiz; Üniversitemiz bünyesinde kurulduğu tarihten bugüne kadar, öğrencilerimizin derslerinden arta kalan serbest zamanlarını en verimli şekilde değerlendirmelerine yönelik olarak, ilgi alanlarına göre kültürel ve güzel sanatlarla ilgili faaliyetleri izlemeleri ya da bu faaliyetlere bizzat kendilerinin katılmaları ve faaliyetin içinde yer almaları, düzenlenen kurs ve eğitimlerle sağlanmıştır.

Öğrencilerin serbest zamanlarında ilgi ve yeteneklerine göre sanat ve kültür çalışmaları yapmaları için, Resim, Fotoğraf, Halk Oyunları, Klasik Dans, Müzik, Radyoculuk, Tiyatro, Arama-Kurtarma, İlk Yardım, Münazara, Havacılık, Dağcılık ve Spor Tırmanış gibi benzeri birçok faaliyet alanlarında kurslar açılmakta ve eğitim verilmektedir. Öğrencilerin; çalışma gurupları, korolar, müzik gurupları ve topluluk kurmalarına yardımcı olunmakta ve yapmak istedikleri faaliyetlerine dairemizce destek verilmektedir. Üniversite içinde ve dışında konser, gösteri, sergiler düzenlemeleri ve üniversiteler arasında yapılmakta olan yarışmalara katılmaları sağlanmaktadır.