Güncelleme Tarihi: 25 Nisan 2022

Gösterim: 345

Rektörümüz Prof. Dr. Süleyman Özdemir'in Üniversitemizin 7. Kuruluş Yıl Dönümü Dolayısıyla Mesajı

7 yıl önce 23 Nisan 2015 tarihinde kurulan ve “Geleceğe Açılan Köprü” sloganıyla eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayan Üniversitemizin, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açıldığı, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan 23 Nisan tarihinde kurulmuş olması kuruluş günümüzü daha da anlamlı kılmaktadır.

Gençlerimiz geleceğimizin güvencesi, yarınımızın umududur. Şehrimizin başta eğitim ve kültür hayatı olmak üzere sanayi, ekonomi, sağlık, spor ve sosyal yaşamına büyük katkı sağlayan Üniversitemiz, tek yükü umut olan, bu umudu tüm yurda taşıyan ve umudun simgesine dönüşen Bandırma Vapuru’ndan ilham alarak belirlemiş olduğu “SEN UMUT OL” eğitim mottosu ile insanlık için umut olacak nesiller yetiştirmektedir. Umut olmak, salt bilgiden daha fazlasını gerektirir. Umut olmak, önemli bir altyapıya sahip olmayı gerektirir. 28 yıllık birikim ve tecrübe üzerine inşa edilen ve bugün 7. yıl dönümünü kutlayan genç, dinamik ve yeni nesil bir devlet üniversitesi olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kuruluşundan bugüne kadar geçen zaman içerisinde büyüyen ve gelişen akademik ve idari kadrosu ile ülkemiz için “UMUT” olacak çalışmalara imza atmaktadır.  

Üniversitemiz bugün itibariyle (atama işlemleri devam edenler hariç) 538’i akademik, 289’u da idari kadroda görev yapmak üzere toplamda 827 personeli ve yaklaşık 18.000 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Üniversite bünyemize bu zamana kadar her yıl yaklaşık olarak 100 personel ve 2.000-2500 arası öğrenci katılmıştır ve katılmaya da devam edecektir.

5 ilçede (Bandırma, Gönen, Erdek, Manyas ve Susurluk) 10 yerleşkede eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmekte olan Üniversitemizde, 10 Fakülte, 9 Meslek Yüksekokulu ve 4 Enstitü bünyesinde 100’ü ön lisans ve lisans, 50’si lisansüstü olmak üzere toplamda 150 bölüm ve programda eğitim-öğretim faaliyeti devam etmektedir. Bu sayının Eylül ayına kadar 160’a ulaşması beklenmektedir. Üniversitemizde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Tıp Fakültesi ve İslami İlimler Fakültesi olmak üzere 10 fakülte; Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Susurluk Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adalet Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Bandırma OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olmak üzere 9 meslek yüksekokulu; ayrıca lisansüstü eğitim veren Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Gönen Jeotermal Enstitüsü olmak üzere 4 enstitümüz mevcuttur. Diğer yandan, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Rektörlük bünyesinde 2 bölümümüz bulunmaktadır.

Üniversitemiz, ülkemizde ve dünyada değişen ihtiyaçları merkeze alarak açmış olduğu yenilikçi bölüm ve programlarında tecrübeli, genç ve dinamik akademik kadrosu, araştırmaya dayalı, uygulamalı ve yüksek teknoloji destekli eğitim modeli ile eğitim-öğretim faaliyetlerini uluslararası düzeyde sürdürmektedir.

Üniversitelerin eğitim-öğretim, temel bilimsel araştırmalar ve toplum hizmetleri olmak üzere geleneksel üç misyonu vardır. Üniversitemiz, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanında, diğer iki misyonunu da en üst düzeyde gerçekleştirebilmek için büyük çaba sarf etmektedir.  Bu doğrultuda, Üniversitemiz çatısı altında toplamda 19 uygulama ve araştırma merkezi yer almaktatır. Bunlar: Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAUSMER), Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAGEM), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SEM), Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TÖMER), Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BİTEM), Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-UZEM), Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-ÇOCUK ÜNİVERSİTESİ), Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-FTR), Bor Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BORTAM), Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-ESAM), Akdeniz Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-APAM), Bilgisayar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-BUAM), Dış Ticaret ve Lojistik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-DTLM), E-Spor ve Ekonomisi Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-E-SPOR), Kadın, Aile ve Toplum Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-KAT), Göç ve Yoksulluk Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-GÖÇ), Sağlıklı Beslenme ve Yaşam Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SABESYA), Tarih, Kültür ve Sanat Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-TAKSAM) ile Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANÜ-SPAR). Hem bu merkezler hem de enstitü, fakülte ve meslek yüksekokulları tarafından bir yandan temel bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmekte, bir yandan da toplum yararına çalışmalar yapılmaktadır.

Akademik organizasyon ve yayınlar konusunda da her geçen yıl kendini biraz daha geliştiren Üniversitemizin yayıncısı olduğu 3 basılı, 49 elektronik kitabı bulunmaktadır. 5 kitap daha baskıya hazır hale getirilmiştir. Ayrıca hakemli dergi sayımız da 9’a ulaşmıştır. Dergilerimiz: Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (YEAD), Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi (AUSUD), Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (SAD), Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi (UİD), Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi (SABAD), Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi (BMBAD), Dünya Dilleri, Edebiyatları ve Çeviri Çalışmaları Dergisi (DEDÇED), Hipokrat Tıp Dergisi (HTD) ve Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi (DEAD). Dergilerimiz, farklı alanlarda yüksek kaliteli bilimsel çalışmaları yayımlayarak akademik dünyaya katkı sağlamaktadır.

Uluslararasılaşma çalışmalarında da büyük mesafe kat eden Üniversitemiz’de, ERASMUS+ ve Mevlâna öğrenci değişim programları çerçevesinde bugüne kadar 100’ün üzerinde uluslararası anlaşma yürürlüğe girmiş olup, her yıl bu üniversiteler ile öğrenci ve personel değişimi gerçekleştirilmektedir. Farabi Öğrenci Değişim Programı çerçevesinde ise ülkemizdeki tüm devlet üniversitelerinde öğrencilerimiz belirli bir süre öğrenim görme olanağına sahiptir. Bunların yanı sıra, Üniversitemiz bölüm ve programları ile TÖMER bünyesinde öğrenim gören 71 ülkeden yaklaşık 2.100 civarında uluslararası öğrencimiz bulunmaktadır. Üniversitemiz, yabancı öğrenci ve uluslararasılaşma açısından uzun zamandır Türkiye’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktadır. Ayrıca, tüm ön lisans ve lisans öğrencilerimize sunduğumuz “İsteğe Bağlı İngilizce Hazırlık Sınıfı” uygulamasından faydalanan öğrencilerimiz, İngilizce eğitimlerini ana dili İngilizce olan yabancı uyruklu akademisyenlerimizden alma imkânına da sahiptirler.

Üniversitemiz, öğrencilerimizin hem bireysel hem de öğrenci toplulukları olarak sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılımlarını desteklemektedir. Bu kapsamda 66 öğrenci topluluğumuz bulunmakta ve bunların sayısı her geçen gün artmaktadır. Üniversitemiz, 2021’den itibaren daha çok sayıda öğrencisini ve personelini “Sosyal Sorumluluk ve Gönüllülük” çalışmalarına yönlendirmekte, bu yıl sosyal sorumluluk çalışmalarında bulunmak isteyen ve 1.000’li rakamlara yaklaşan öğrenci sayısının her yıl katlanarak artmasını hedeflemektedir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, bölgemizin en donanımlı ve modern kütüphanesi ile hem öğrencilerimize ve akademisyenlerimize hem de bölge insanımıza 24 saat kesintisiz hizmet sunmaktadır. 750 kişi kapasiteli Prof. Dr. Sabahattin Zaim Merkez Kütüphanemiz 117 üniversite ve 70 kamu kurumu tarafından kullanılan, Türkiye’nin en geniş kapsamlı ve yaygın kütüphane otomasyon ve güvenlik sistemine sahiptir. Kütüphanemizdeki yerli ve yabancı kaynaklar toplamı büyük bir artışla basılı ve elektronik olmak üzere 3.195.225 yayın sayısına ulaşmıştır. Kütüphanemiz ayrıca 14’ü abonelik, 20’si konsorsiyumlardan sağlanan ve 22’si açık erişim olmak üzere toplam 56 veri tabanına sahiptir. Üniversitemizde öğrenci başına düşen yayın sayısı 179’dır ve açıdan Türkiye’deki en iyi üniversite kütüphaneleri arasında yer almakta, ilk 15 üniversite içerisinde bulunmaktadır.

Üniversitemiz, genç bir eğitim kurumu olmasına rağmen gelişimini dikkat çekici bir şekilde ve hızla sürdürmektedir. Üniversitemiz, 2016 yılı için akademik personelin performanslarının değerlendirildiği “Devlet Üniversitesi ve Fakülteleri Sıralaması Raporu (DÜS 2017)”nda 97 devlet üniversitesi arasında 86. sırada iken, büyük bir atılım gerçekleştirerek DÜS 2018’de 108 devlet üniversitesi arasında 25. sırada, DÜS 2019’da 116 devlet üniversitesi arasında 17. sırada ve DÜS 2020 raporunda ise 123 devlet üniversitesi arasında 28. sırada yer alarak akademik başarıda istikrarlı konumunu sürdürmüş ve bu açıdan Türkiye’de önde gelen Üniversiteler arasında yer almıştır. Üniversitemiz, akademik personelinin giderek artan çalışmalarını daha da teşvik etmek amacıyla 6 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirdiği “Akademik Başarı Ödül Töreni”nde 100’ün üzerinde akademisyen 7 farklı kategoride teşekkür belgesi almaya hak kazanmıştır. Törende; “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Ödülü”, “Dünya Bilim İnsanları Ödülü (AD Scientific Index)”, “Akademik Başarı Ödülü (BANÜ-WOS)”, “Akademik Teşvik Ödülü”, “Akademik Birim Performans Ödülü”, “Proje Ödülü” ve “Patent Ödülü” olmak üzere 7 ayrı kategori yer almıştır.

Balıkesir Üniversitesi’nden devralınan ve Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar aramıza katılan yeni akademik kadrolar ile giderek artan 28 yıllık akademik tecrübe ve kalite, bu hızlı yükselişin temelindeki en önemli faktördür. Kısa bir süre içerisinde oluşturduğumuz ve bugün referans gösterilen kurum kültürü ve eğitim anlayışımız ise bu başarıdaki diğer önemli etmenlerdendir. Bu hususlara ilişkin somut sonuçlar bazı araştırmalarda da ortaya konulmaya başlanmıştır. "Akademik Ekoloji: Akademisyenlerin Gözünden Üniversiteler (2020)" adıyla yapılan araştırmada, Üniversitemiz 126 Devlet Üniversitesi içerisinde 13.üncü sırada yer almıştır.

Üniversitemiz, öğrencisinin de, akademik ve idari personelinin de mensubu olmaktan dolayı memnun ve mutlu olduğu Üniversiteler arasında bulunmaktadır. Türkiye’deki üniversiteler arasında öğrenci memnuniyetinde ilk 20’li, personel memnuniyetinde ise ilk 10’lu sıralarda yer almaktadır. 

Geçtiğimiz yedi yıl içerisinde en büyük yatırım alanlarımızdan biri de bilişim sistemleri yatırımlarımız olmuştur. Üniversitemizin güvenlik, depolama ve internet altyapısı tamamlanmış olup sürekli geliştirilerek güncellenmektedir. Tüm personel ve öğrencilerimize bütün yerleşkelerimizde güvenli, kablosuz internet erişim hizmeti ve sınırsız depolama alanı içeren e-posta hizmeti sağlanmaktadır. Bilişim alanındaki bu büyük yatırımlara ilave olarak yeni ve modern bilgisayar laboratuvarlarımızın sayısı da giderek artmaktadır. Öğrencilerimizin ve personelimizin kullanımına sunulan akıllı kimlik kartları ile hem güvenli yerleşke girişleri hem de yemekhane ve kütüphaneden tek kart ile hizmet alma imkânı sağlanmıştır.

Bilişim alanına yapmış olduğumuz altyapı yatırımlarının bir sonucu olarak, dünyanın ve ülkemizin yaşamakta olduğu covid-19 salgını sürecinde Üniversitemiz uzaktan öğretime problemsiz olarak geçen ilk üniversitelerden biri olma başarısını göstermiştir.

Üniversitemiz birçok spor dalında öğrencilerimize büyük imkânlar sağlamaktadır. Bu yıl 19 branşta ve 23 kategoride, yaklaşık 1.522 sporcusuyla sportif faaliyetlerini sürdüren Üniversitemizde, futbol, basketbol, voleybol, tenis, salon sporları, doğa sporları vb. spor aktiviteleri ile öğrencilerimizin hem bedensel hem de ruhsal gelişimleri desteklenmektedir. Ayrıca, hem öğrencilerimize hem de kent insanımıza yönelik sportif faaliyetler göstermek üzere Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü kurulmuş, genç bir spor kulübü olmasına rağmen büyük başarılara imza atmayı başarmıştır.

Sevgili öğrencilerimiz Üniversitemizin varlık sebebidir. Bu nedenle onların gelişimi için en iyi imkanları sağlamak bizlerin birinci önceliğidir. Bu amaçla, öğrencilerimize ve personelimize beğenecekleri güzel bir yerleşke tasarlamak için 2017 yılı başında ulusal düzeyde “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşke Kentsel Tasarım Yarışması” düzenlenmiş ve yerleşkedeki yapılaşma bu yarışmayı birinci olarak kazanan projeye göre başlatılmıştır ve devam etmektedir.

Üniversitemiz bünyesinde 5 ilçede aktif 8 yerleşkemiz bulunmaktadır. Kuruluş yılımızda, Merkez Yerleşkede sadece 24.000 m2 büyüklükte (eski adıyla) İİBF binası bulunmaktaydı. Üniversitemizin ilk yapılaşma faaliyetleri, bu binanın üzerine 7.000 m2’lik büyüklükte ilave bir yapı inşaatı ile başlamış, bina 31.000 m2 büyüklüğe ulaşmıştır. 60 civarında sınıf ve 450-500 kişi kapasiteli ofislerin bulunduğu binaya ilave edilen katlarda ise 2.000 m2’lik ve 750 kişi kapasiteli modern bir Merkezi Kütüphane, Denizcilik Fakültemizin sınıf, ofis ve laboratuvarları ile Senato Odası bulunmaktadır.

Yarışma sonrasında, yerleşkelerimizdeki mevcut binalarımıza ilave olarak hizmet vermek üzere, 2018 yılının başında Merkezi Derslik Binası (27.500 m2) ve Öğrenci Yaşam Merkezi Binası (ÖYM - 13.500 m2) ihaleleri gerçekleştirilmiş ve inşaatlarına başlanmıştır. Her iki binamız da etap etap hizmete açılmaktadır. Öğrenci Yaşam Merkezi inşaatımız büyük ölçüde tamamlanmış olup, başta öğrenci ve personel yemekhanesi olmak üzere iki yıldır hizmet vermektedir. Binanın geri kalan kısımlarında ise tamamlama ve iç dekorasyon çalışmaları devam etmektedir. Mayıs ayında iki katı daha kullanıma açılacak olan Öğrenci Yaşam Merkezimizin yıl sonuna kadar tamamen hizmete girmesi planlanmaktadır. Öğrenci Yaşam Merkezimizde, öğrencilerimizin boş vakitlerini keyifle geçirecekleri çok geniş oyun alanları, okuma salonları, topluluk odaları ve toplantı salonları, etkinlik odaları, sinema ve konferans salonları, 5 bölümden oluşan bir medya merkezi, aile sağlığı merkezi, öğrenci ve personel yemekhanesi, çeşitli kafe, restoran vb. dükkânlar yer almaktadır.

Öğrenci Yaşam Merkezi’nin hemen yanıbaşında kaba inşaatı tamamlanmış ve ÖYM’nin ikinci etabı durumunda 4.500 m2 büyüklüğünde bir inşaat alanı var olup, önümüzdeki yıl itibariyle alt katı mevcut öğrenci yemekhanesine ilave edilecek ve 750 kişilik yemekhane kapasitesi 1.500 kişiye çıkarılacaktır. Diğer 3 kat ise idari ofisler olarak kullanılacaktır.

Yarışmayla birlikte başlayan bir diğer proje olan Merkezi Derslik binamızın inşaatı ise devam etmekte olup, 5.000 m2’den oluşan ilk etabı 4 yıl önce hizmete girmiş bulunmaktadır. Bu kısımda özellikle Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun modern laboratuvarları ile sınıfları bulunmaktadır. 27.500 m2’lik Merkezi Derslik binası etap etap tamamlanacak olup, bina tamamlandığında 66 derslik, 240 kişilik ofis ve çok sayıda laboratuvardan oluşan büyük bir eğitim kompleksi ortaya çıkacaktır. Ayrıca, binanın bir kısmı da Kongre ve Kültür Merkezi olarak hizmet verecek olup, bu kısımda 700 kişilik bir tiyatro salonu, 360 kişilik 1 salon, 120 kişilik 6 salon ve büyük bir fuaye alanı bulunacaktır. Binanın ikinci etapının 2023 yılında, geri kalan üçüncü etapının ise 2024 yılında tamamlanması öngörülmektedir.

Üniversitemizin en hızlı gelişen akademik birimlerinden biri olan ve kısa sürede büyük başarılara imza atan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültemizin yeni derslikler, laboratuvarlar, akademisyen odaları ve idari ofislerden oluşan 5.250 mkapalı alana sahip yeni binası da 2021 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.

Ayrıca, Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın Üniversitemize sağladığı büyük destekle, sadece öğrencilerimizin değil, aynı zamanda kentimizde yaşayan vatandaşlarımızın da yararlanabileceği, 110 dönümlük bir arazide 2 bina, stadyum ve açık spor tesislerinden oluşan uluslararası standartlara sahip çok amaçlı spor kompleksimizin yapımı hızla devam etmekte olup, bu yıl Ekim ayına kadar tamamlanarak hizmete açılması planlanmaktadır. Spor kompleksi içinde Spor Bilimleri Fakültesi, yarı olimpik yüzme havuzu, 3.500 kişilik kapalı spor salonu, antrenman alanları, açık saha ve kortlar ile bir de stad yer almaktadır. Kompleksin içerisinde bir de Gençlik Merkezi olacaktır. Diğer yandan, 3 yıl önce de merkez yerleşkemizde yer alan açık spor alanı, çok amaçlı kapalı spor salonu haline dönüştürülerek öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştu.

Üniversitemizin denize kıyısı olan ve zeytin ağaçlarıyla çevrili bulunan Edincik Yerleşkesinde ise, hayırsever Kocaman ailesi tarafından inşaatı yaptırılan H. Avni Kocaman Deniz Bilimleri Öğrenme Merkezi, Deniz Müzesi ve Deniz Akvaryumu ile eğitim ve idari bloklardan oluşan 1.250 metrekarelik yeni prefabrik binaların inşaatı tamamlanmış olup, 17 Mayıs 2022 tarihinde bir tören ile açılışı gerçekleştirilecektir. Bu yerleşkemiz başta Denizcilik Fakültesi ve Denizcilik MYO öğrencileri ve personeline hizmet verecek olup, içerisinde ayrıca Denizcilik Fakültemizin uygulama alanları da bulunmaktadır.

Üniversitemize tahsis edilen tarihi Pertevniyal Hastanesi binası için Balıkesir Valiliği tarafından restitüsyon ve restorasyon projesi hazırlanmış ve Balıkesir Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan projenin yapım işi için Balıkesir Valiliği, Bandırma Belediyesi ve Üniversitemiz arasında 30 Mart 2021 tarihinde protokol imzalanmış, yapım ihalesi gerçekleştirilerek restorasyon çalışmalarına başlanmıştır. Tarihi Pertevniyal Hastanesi binasının 2023 yılı sonunda Üniversitemiz bünyesinde Kent Müzesi ve Sürekli Eğitim Merkezi olarak hizmet vermeye başlaması planlanmaktadır.

Edincik yerleşkesinde Mayıs ayı içinde açılışı yapılacak olan Marmara Deniz ve Balıkçılık Müzesi’nin ardından, ikinci müzemiz de Kent Müzesi adıyla bu binada hizmet vermeye başlayacaktır. Tarihi Pertevniyal Hastane binası ile birlikte, Üniversitemiz envanterindeki tarihi eser olan binaların sayısı da 3’e yükselmiştir. Diğer iki binanın bir tanesi, geçmişte askeri, sağlık vb. farklı amaçlarla kullanılmış olup, halen Sağlık Bilimleri Fakültemiz hocalarına ofis olarak hizmet vermektedir. Üçüncü tarihi binamız ise, yakın bir geçmişe kadar silahlı kuvvetlere ait askeri bölge olarak faaliyet gösteren ve 2 yıl önce Üniversitemize tahsis edilen Susurluk’taki yerleşkemiz içerisinde yer almaktadır. Geçmişte silah deposu olarak kullanılan bu yapının yakın bir zamanda restorasyonuna başlanılması hedeflenmekte ve bittiğinde bölgedeki kurum ve kuruluşlarla ortak bir şekilde Kültür ve Kongre Merkezi olarak kullanılması planlanmaktadır.

Merkez Yerleşkemiz içerisinde öğrencilerimizin nefes alması için yeşil alan ve sosyal donatı alanlarından oluşan rekreasyon projeleri de hayata geçirilmektedir. Bu doğrultuda bu yıl gerçekleştirecek olduğumuz rekreasyon projeleri ile birlikte toplamda yaklaşık 17.000 metrekare rekreasyon alanı öğrencilerimizin istifadesine sunulacaktır.

Sadece Merkez Yerleşkemizde değil, tüm yerleşkelerimizde fiziki mekânların iyileştirilerek öğrencilerimizin daha donanımlı ve daha nitelikli mekânlarda eğitim görmeleri için durmaksızın çalışmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda, Gönen Meslek Yüksekokulu ve Susurluk Meslek Yüksekokulu başta olmak üzere bazı yerleşkelerimizde hayırseverlerin katkılarıyla ilave bina yapımı için şehrin yönetici ve ileri gelenlerinin de desteğiyle uygulama projeleri hazırlanmıştır. Gönen’li hayırseverlerin katkılarıyla Gönen Kaymakamımızın önderliğinde inşaatı başlayan 10.000 m2’lik yeni binanın yapım süreci hızla ilerlemekte olup, 4 katlı binanın 3. katının kaba inşaatına başlanmıştır.

Diğer yandan, yeni eğitim-öğretim döneminde Yabancı Diller Yüksekokulu ve TÖMER tarafından kullanılmak üzere Mayıs ayı başında bir bakım-onarım ihalesi gerçekleştirilecektir. Bu ihale ile, eski adıyla Uğur Koleji diye bilinen, Bandırma Kültür ve Eğitim Vakfı’nın sahip olduğu ve Bahçeşehir Kolejlerine kiralanan 2.500 m2’lik bina, her iki kurumun da onayı alınarak bir protokol kapsamında belli bir süreliğine Üniversitemize tahsis edilmiş olup, bakım ve onarımın ardından yeni eğitim-öğretim yılında kullanılmaya başlanacaktır.

Üniversitemizin inşaat faaliyetleri kapsamında son olarak; 2022 yılı sonuna doğru 2.000 m2’lik bir Merkezi Laboratuvar inşaatına başlanması da planlanmaktadır. Ayrıca, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencilerimizin Teknofest vb. yarışmalara daha iyi hazırlanabilmeleri için de 4 kısımdan oluşacak prefabrik bir atölye ihalesine çıkılmıştır. Yine, önümüzdeki yıl Tıp Fakültemizin başlaması muhtemel Morfoloji Binası inşaatına hazırlık olarak da uygulama proje çalışması gerçekleştirilmiştir.

Hızlı bir gelişim süreci gösteren Üniversitemizde yeni Enstitü, Fakülte ve MYO’lar bünyesinde çok sayıda bölüm ve programların açılması ile birlikte öğrenci sayımız da hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu hızlı artış, barınma ihtiyacını gündeme getirmiştir. Bu doğrultuda Üniversitemizin Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde tüm yerleşkelerimize hizmet veren yaklaşık 4.000 öğrenci kapasiteli 6 adet kız ve erkek öğrenci yurduna ilave olarak, Mayıs ayı içerisinde 2.000 kişi kapasiteli yeni bir kız öğrenci yurdu inşaatına başlanılacaktır. Erkek öğrencilere yönelik olarak da 2.000 kapasiteli yeni bir yurt için Üniversitemiz tarafından yeni bir yer daha ayrılmış olup, Bakanlıkla görüşmeler devam etmektedir. Son 2 yurdun da tamamlanmasıyla, yurt sayısı 8’e ve yurt kapasitesi de yaklaşık olarak 8.000’e çıkacak olup, öğrencilerimizin yurt ihtiyacı sorunu büyük ölçüde ortadan kalkmış olacaktır. 6.000 kapasiteli 4 öğrenci yurdu ise Üniversite yerleşkesi içerisinde hizmet verecektir.

Öğrencilerimize ekonomik açıdan destek olmak amacıyla Üniversitemiz birimlerinde kısmi zamanlı çalışma imkânı sağlanmaktadır. Ayrıca, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Vakfımız tarafından da bu yıldan itibaren öğrencilerimize aynî yardım ve burs imkânı sağlanmaya başlanmıştır.

Amacımız, zengin tarihi ve kültürel birikime sahip ve jeopolitik olarak önemli bir kavşak olma niteliği taşıyan bir bölgede kurulmuş olan, öğrencilerimiz ile çalışanlarımızın mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyduğu bir kurum haline getirdiğimiz Üniversitemizi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel değerleri çerçevesinde, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenen, uluslararası saygınlığa sahip bir Üniversite haline getirmektir.

Öncelikle Üniversitemizin kuruluşunda büyük rol oynayan, 28 yıl önce bölgemizin ilk fakülte ve meslek yüksekokulunun kurulması için, sonrasında da bu akademik birimlerin bir üniversiteye dönüşmesi için büyük gayret sarf eden siyasilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, işadamlarımıza ve bölgemiz insanına teşekkürü bir borç biliyoruz.

Üniversitemizin seçkin akademik kadrosu, idari personeli ve kıymetli öğrencileri ile hedeflerimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bu vesile ile özveriyle çalışan çok kıymetli mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarılarımız beraber ve ortaktır. Elbette kat ettiğimiz yol, hayalini kurduğumuz hedeflere giden yolun henüz daha başlangıcıdır.

Üniversitemizin kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ebediyete intikal etmiş olan çalışma arkadaşlarımızı rahmetle ve minnetle anıyor, geleceğin her alanda güçlü Türkiye’sini inşa edecek nesilleri büyük bir özveriyle yetiştirmek arzusu, sağlıklı, başarılı ve mutlu yarınlar temennisiyle Üniversitemizin 7. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum.

 

Prof. Dr. Süleyman Özdemir

Rektör


Fotoğraflar