Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2021

Gösterim: 488

Bölüm Hocalarımızdan Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ELYİĞİT'in editörlüğünü yaptığı "Arkeoloji ve Sanat Tarihi Alanında Yenilikçi Araştırmalar" adlı kitap Yayımlandı

Arkeoloji ve Sanat Tarihi alanındaki incelemelerin bilimsel veriler ışığında analiz edilerek aktarıldığı bu çalışma, farklı uzmanlık alanlarına ait çeşitli araştırmaların tanım ve yorumlarını içermektedir. Kitap, tarih öncesi döneme ait verilerin ortaya çıkarıldığı kazı çalışmalarının yanı sıra Konya ve Tire Müzelerinde yer alan bazı arkeolojik buluntuların irdelenmesi, Hristiyan dini mimarisinde karşımıza çıkan İncil konulu sahneler, Kültürel miras kapsamında sanal müzelerin önemi gibi konuları içermektedir.

Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ELYİĞİT hocamıza değerli çalışması için teşekkür ederiz.


Fotoğraflar