Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2024

Gösterim: 1009

Yemek Ücretleri

Değerli Personelimiz ve Öğrencilerimiz;
09.01.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No:2)" gereği; Üniversitemiz Merkez Yerleşkesinde ve ilçelerinde bulunan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokullarındaki personel ve öğrencilerimizin yemek ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik, 01/06/2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde imzalanan sözleşme kapsamında, alt sınırlar üzerinden alınacak bedellere ilişkin tablo ekte sunulmuştur.


Fotoğraflar