Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2023

Gösterim: 461

Kısmi Zamanlı Öğrenci Formları

Seçilecek öğrencilerimiz çeşitli birimlerde "Kısmi Zamanlı" olarak geçici işlerde günlük 5 saat, haftada 15 saat 31/12/2023 tarihine kadar aylık toplam 40 saat; 01/01/2024 tarihinden 30/06/2024 tarihine kadar ayda en fazla 32 saati geçmemek üzere kısmi zamanlı olarak geçici işlerde çalıştırılacaktır.

Çalışacak öğrencilerimize Kasım-Aralık 2023 ayları için verilecek saat ücreti, brüt 59,62 TL’dir. Ocak-Şubat-Mart-Nisan-Mayıs ve Haziran 2024 ayları için verilecek saat ücreti, Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esaslarının 11. maddesi (ç) bendi "5917 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereği, kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçemez. Bu ücret her yılın aralık ayında bir sonraki mali yılı kapsayacak şekilde Daire Başkanlığımızın teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir." hükmü gereğince belirlenecektir.

Başvuru koşulları, kontenjanlar ve gerekli belgeler ilan detayında bulunmaktadır. Belirtilen şartlarda çalışmak isteyen öğrencilerimiz 31/10/2023 tarihi mesai bitimine kadar çalışmak istedikleri ilgili birimlere, gerekli belgelerle şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunabilirler. Sonuçlar web sayfamızdan duyurulacaktır.

Eksik belgeli ve zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.