04 Ağustos 2021

Gösterim: 1368

İlkelerimiz

Gizlilik
PDR hizmetlerinde etik kurallar gereği gizlilik esastır. Başvuran öğrencilere ait kişisel bilgiler hiçbir şahıs ya da kurum ile paylaşılmaz. Ancak hizmet alan kişinin kendisi ve/veya toplum için tehlike arz eden bir durum söz konusu ise, gerekli önlemler alındıktan sonra danışanın bilgisi dahilinde üçüncü şahıs veya kurumlara bilgilerin gerekli bölümü iletilebilir.


Bireysel Farklılıklara Saygı
PDR sürecinde tüm öğrencilerimizin kişisel farklılıklarına saygı duyulmaktadır. İnanç, mezhep, etnik köken, ırk, kimlik, sosyoekonomik durum, siyasal görüş özellikleri ne olursa olsun, tüm insanların her zaman ve her koşulda saygıya layık bireyler olduğu düşüncesinden ilham alarak hizmetlerimizi yerine getiririz.


Yararlı Olmak ve Zarar Vermemek
Birimimiz çalışanları bilgilerini danışanlarına en yüksek faydayı getirecek şekilde planlar ve onlara zarar getirecek şeylerden kaçınır, zarar verecek bir durum bilgisi dahilinde ise gerekli uyarıları yapar.


Yetkinlik / Yeterlilik
Birimimiz; hizmet veren personelinde yetkinlik ve hizmetlerde yeterlilik esasına önem verir. Yetkinlik sınırı dışında olan hizmetler yetkinlikleri belirlenmiş mercilere yönlendirilir, örneğin psikiyatrist, özel eğitim uzmanları vb. gibi.