26 Ağustos 2021

Gösterim: 46

22. Uluslararası Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi

 

Kongre Web Sitesi

 

Kongre Davet Yazısı:

Saygıdeğer meslektaşlarımız,
Sizleri Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Muş Alparslan Üniversitesi işbirliği ile
7-8-9-10 Ekim 2021 tarihlerinde Muş Alparslan Üniversitesi'nde gerçekleştireceğimiz 22. Uluslararası
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nde görmekten onur duyarız.
22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi'nin ana teması ''Gelişimsel ve
Önleyici Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik'' olarak belirlenmiştir.
Günümüzde ruh sağlığı alanındaki çalışmalara bakıldığında bireylerin fiziksel, sosyal ve psikolojik
sağlıkları bozulmadan önce korunmasının ve ruh sağlığının iyileştirmesine yönelik çalışmaların daha
önemli bir hale geldiği görülmektedir. Bu süreçte psikolojik danışmanların geliştirici, önleyici ve
koruyucu yönleri daha da ön plana çıkarılarak, kapsamlı önleme ve gelişimsel müdahale hizmetlerine
ağırlık verilmesi ve psikolojik danışmanların bu konuda yetkinliklerinin artırılması gerekliliği de daha
sıklıkla vurgulanmaktadır. Bu açıdan; gelişimsel ve önleyici ruh sağlığı hizmetlerindeki psikolojik
danışma ve rehberlik önemli rolü ve gelişimi bizleri 22. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Kongresi'nin temasının gelişimsel ve önleyici ruh sağlığı hizmetlerinde psikolojik danışma ve rehberlik
olarak belirlenmesi fikrini uyandırmıştır.
Kongremizde ''Gelişimsel ve Önleyici Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Psikolojik Danışma ve
Rehberlik'' ana temasının yanı sıra ''okul psikolojik danışmanlığı'', “psikolojik danışma uygulaması ve
süpervizyonu”, “psikolojik danışman eğitiminde akreditasyon”, “kariyer psikolojik danışmanlığı”, “aile,
evlilik ve çift psikolojik danışmanlığı”, “rehabilitasyon psikolojik danışmanlığı”, “bağımlılık psikolojik
danışmanlığı”, “zorlayıcı yaşam olaylarında psikolojik danışma ve rehberlik” ve “klinik ve ruh sağlığı
psikolojik danışmanlığı” gibi alt temalara da yer verilecektir.
Kongremize gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katılacak değerli uzmanların konferans,
panel, çalıştay ve çeşitli tartışma platformları yoluyla ana tema ve alt temaları psikolojik danışma ve
rehberlik alanının ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 2023 vizyonunu geliştirecek ve genişletecek
şekilde ele alacaklarına inanıyoruz. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz pandemi koşullarından kaynaklı
olarak isteyen katılımcılar bildirilerini sanal ortamda sunabileceklerdir.
Kongrede sunulan bildirilerin özetleri E-Özet Kitap ve tam metinleri bildiri ise E-Tam Metin
Kitabında yayımlanacaktır. Ayrıca kongrede sunulan bildirilerin tam metinleri isteğe bağlı olarak hakem
sürecinden sonra Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin yayınlarından olan Türk Psikolojik
Danışma ve Rehberlik Dergisi, Okul Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, Kariyer Psikolojik Danışmanlığı
Dergisi, Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi veya Klinik Ruh Sağlığı ve Psikolojik Danışmanlığı
Dergileri’nde yayımlanabilecektir.
Psikolojik danışma ve rehberlik alanının bu önemli ve prestijli bilgi şölenine siz değerli
meslektaşlarımızı Anadolu'nun güzide şehri ve giriş kapısı Muş'a bekliyoruz.
Saygılarımızla...
 Uzm.Psk.Dan.Oğuz ÖZAT
 Türk PDR Derneği Genel Başkanı

 


Fotoğraflar