03 Nisan 2018

Gösterim: 3515

İç Kontrol

KONTROL ORTAMI VE STANDARTLAR


STANDART 1. Etik Değerler ve Dürüstlük
            1.1.4 SKS İç Kontrol Komisyonu
            1.4.1 SKS Faaliyet Raporu
STANDART 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler
            2.4.1 SKS Teşkilat Şeması
STANDART 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı
            3.6.1 Yetkinlik Bazlı Performans Değerlendirme Formu
STANDART 4. Yetki Devri
2-RİSK DEĞERLEME STANDARTLARI
STANDART 5. Planlama ve Programlama
STANDART 6. Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi
3-KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI
STANDART 7. Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
STANDART 8. Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi
STANDART 9. Görevler Ayrılığı
STANDART 10. Hiyerarşik Kontroller
            10.1.1 Hiyerarşik Kontroller Listesi
STANDART 11. Faaliyetlerin Sürekliliği
            11.1.1 Görev Dağılım Çizelgesi
            11.3.1 İş Devir Formu
STANDART 12. Bilgi Sistemleri Kontrolleri
4-BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI
STANDART 13. Bilgi ve İletişim
STANDART 14. Raporlama
STANDART 15. Kayıt ve Dosyalama Sistemi
STANDART 16. Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
5-İZLEME STANDARTLARI
STANDART 17. İç Kontrolün Değerlendirilmesi
            17.3.1 SKS İç Kontrol Koordinatörü
STANDART 18. İç Denetim