28 Mayıs 2017

Gösterim: 350

Öğrenci Toplulukları Dikkatine

“Öğrenci Toplulukları Yönergesi” nin ilgili maddesi gereği Öğrenci Toplulukları genel kurullarını  Yönerge de beliritlen tarihler arasında gerçekleştirmek mecburiyetindedir.

İlgili madde:

Öğrenci Topluluklarının Kapatılması ve ceza işlemleri:

MADDE 16 - Öğrenci Toplulukları Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Yönergesi hükümlerine aykırı faaliyetlerde bulunduğunun kesinleşmesi durumunda Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğünün önerisi ve Daire Başkanlığının kararı ile topluluk kapatılır. Bir eğitim ve öğretim yılında amacına uygun çalışmalar yapmayan, faaliyet geri bildirim raporlarını 15. maddede belirtilen zaman diliminde teslim etmeyen, etkinlik programı ve proje dosyalarını 30 Kasım’a kadar Toplulukları Koordinatörlüğü’ ne sunmayan, Genel Kurul Toplantısını belirlenen sürede yapmayan ve yıl içerisinde hiçbir faaliyette bulunmayan topluluklar Öğrenci Toplulukları Koordinatörlüğünün önerisi ve Daire Başkanlığının kararı ile topluluk kapatılır.  Üniversite Rektörü gerekli gördüğü takdirde etkinlikleri durdurma ve toplulukları kapatma yetkisine sahiptir.