Öğrenci Toplulukları

Öğrencilerin sosyal ve kültürel yönlerini ön plana çıkararak, üretkenliklerini arttıracak çeşitli faaliyetlere yönlendirmekte ve öğrencilerin bu faaliyetlere katılımlarını sağlayarak sosyalleşme, eğlenme ve dinlenme alışkanlıklarını kazandırmayı hedeflemekte ve öğrencilerin boş zamanlarını sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyetlerle yapıcı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmaktır.

Öğrenci Toplulukları; Kültür-Sanat, Spor ve Bilim alanında gösterecekleri faaliyetlerle üyelerin boş zamanlarını etkin ve yararlı bir şekilde değerlendirmelerini, bedensel, ruhsal ve kişilik yönünden gelişmelerine katkıda bulunacak etkinliklerini düzenlemek amacıyla kurulmuştur. Üniversitemize kayıt olan her öğrenci bir veya birden çok öğrenci topluluğuna üye olabilir ve faaliyetlerine katılabilir.

Öğrenci Toplulukları; kültür sanat toplulukları, bilim toplulukları ve spor toplulukları halinde üç birliğe bağlı hali hazırda 30 topluluk bulunmaktadır.

Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, öğrencilerin boş zamanlarını yararlı uğraşlarla ve yapıcı bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmakta, onların sosyal ve kültürel yönlerini ön plana çıkararak, çeşitli faaliyetlerle yönlendirmektedir.